DINH MUC 1777 PDF

Aug 27 2020
admin

22 Tháng Bảy Cng vn /BXDVP, ngy 16 thng 8 nm Cng b nh mc d ton xy dng cng trnh Phn lp t h thng in trong cng trnh; ng v ph tng ng; bo n ng ng. Ánh (15 tuổi) năm Đức Giám mục Bá-Đa-Lộc làm ra Nguyễn Vương , trưởng Bảo Đại của Pháp bị Thủ tướng Ngô Đình Diệm của Mỹ truất phế ). Kham dinh Viet su thong giam cuong muc (The Imperially Ordered Mirror and Documents on the Economic History of Cochinchina (Dang Trong), –

Author: Basho Kazill
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 23 August 2006
Pages: 104
PDF File Size: 18.60 Mb
ePub File Size: 15.26 Mb
ISBN: 514-5-21076-502-6
Downloads: 94667
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Junos

Post on Dec views. Ni dung tp nh mc nh mc d ton bao gm: L s lng vt liu chnh, vt liu ph, cc ph kin hoc cc b phn ri l khng k vt liu ph cn dng cho my mc, phng tin vn chuyn v nhng vt liu tnh trong chi ph chung cn cho vic thc hin v hon thnh mt n v khi lng cng tc lp t. Mc hao ph vt liu bao gm hao ht vt liu khu thi cng. L s ngy cng lao ng ca cng nhn trc tip thc hin khi lng cng tc lp t v cng nhn phc v lp t. S lng ngy cng bao gm c cng lao ng chnh, lao ng ph thc hin v hon thnh mt n v khi lng cng tc lp t t khu chun b n khu kt thc, thu dn hin trng thi cng.

Cp bc cng nhn l cp bc bnh qun ca cc cng nhn tham gia thc hin mt n v cng tc lp t. Lp t h thng in trong cng trnh Chng II: Lp t cc loi ng v ph tng Chng III: Bo n ng ng, ph tng v thit b Chng IV: Khai thc nc ngm – Mi loi nh mc c trnh by tm tt thnh phn cng vic, iu kin k thut, iu kin thi cng, bin php thi cng v c xc nh theo n v tnh ph hp thc hin cng tc lp t. Chiu cao qui nh trong cc cng tc lp t h thng in trong cng trnh l chiu cao tnh t ct 0.

C ly vn chuyn vt li c tnh chung cho cc cng tc lp t trong phm vi bnh qun 50m. Vn chuyn qut vo v tr lp t trong phm vi 30m, m hm kim tra, lau chi, lp cnh, u dy, khoan l, lp hp s, vch du nh v, xc nh tim ct theo yu cu thit k, lp t qut theo ng yu cu k thut, chy th v bn giao.

Vn chuyn my 1777 v tr lp t trong phm vi 30m, m hm kim tra thit b, ph kin, lau du dinn, vch du nh v, xc nh tim ct theo yu cu thit k, lp t my, kim tra, chy th v bn giao. Khi lp iu ho 2 cc k n cng khoan l lun ng qua tng. Chun b vt liu, o ly du, ct v u dy vo h thng, bt vt c nh, lp cc ph kin, th v hon chnh theo ng yu cu k thut, kim tra bn giao.

Chun b, o, nh du, khoan bt vt, lp hp n, lp bng n, lp chn lu, tc te, kim tra in, hon thin cng tc lp m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b vt liu, o kch thc, ly du, ca ct ng, ln ng, vn chuyn, tin hnh lp t v un cc ng ng cong ng yu cu 11777 thut, kim tra v bn giao.

Trng hp ng kim loi t chm ngoi nhng thnh phn cng vic nu trn cn k c cng c rnh, mc trt hon chnh trong nh mc bao gm c t, ct, ng ni. Trng hp ng nha t chm ngoi nhng thnh phn cng vic nu trn cn k c cng c rnh, chn trt hon chnh trong nh mc bao gm c t, ct, ng ni. Ly du, c l xuyn tng, gn ng, chn trt theo ng yu 177 k thut, kim tra v bn giao. Chun b vt liu, lau chi, tin hnh gn s vo x, sn bu mu, kim tra v bn giao. Lau chi, ly du, khoan c nh puli ln tng, trn theo ng yu cu thit k, kim tra v bn giao.

nh mc d ton phn lp t

Ly du, c l, khoan bt vt, u dy, chn trt hp hon chnh theo ng yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b, ra dy, vut thng, ko ri, ct ni, c nh dy dn vo v tr, chn trt, hon thin cng tc theo ng yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b, u dy, lp cng tc, cm m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao.

Chun b, lp t ht cng tc, ht cm, mt bng vo hp chn sn m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b vt liu, kim tra, v sinh cu dao v ph kin, c nh cu dao, u dy in vo cu dao hon chnh, kim tra v bn giao. Kim tra, v sinh ng h v ph kin, lp t vo v tr, u dy hon chnh m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao.

Kim tra tnh trng ca cng t in, v sinh, lp vo bng, u dy hon chnh, kim tra v bn giao.

  KELEMAHANKU ADALAH KEKUATANKU PDF

Xc nh v tr tim cc, o, ct cc, lm nhn u cc i vi cc phi gia cng, ng cc xung t m bo khong cch v su ca cc theo quy nh ca diny k, kim tra v bn giao. Gia cng v lp t chn bt, c chn trt, ko ri dy, hn c nh vo chn bt, sn dinhh r hon chnh. Thp cun gm c cng ti thng, thp on gm c cng cht, ni26http: Thp cun gm c cng ti thng, thp on gm c cng cht, niBA.

Chiu cao qui nh cho cng tc lp t h thng cp thot nc, ph kin cp thot nc, iu ho khng kh, bo n Trng hp bc xp vt liu, vn chuyn vt liu, ph kin t di mt t ln cc tng sn bng vn thng lng ln mi cao th c cng thm nh mc cng bc xp v vn chuyn vt liu ln cao ca m AL. Chi ph tu thuyn, phng tin c gii, nhn cng gia cng h thng gi Nu chiu di ca ng khc vi chiu di tnh trong tp nh mc nhng c cng bin php lp t th nh mc vt liu ph, nhn cng v my thi cng c p dng cc h s trong bng 5 v bng http: Bng h s tnh vt liu ph cho chiu di on ng khc chiu di ng trong tp mc Loi ng 1,0ng b tng ng BT ly tm ng BT ly tm ni giong ng nha ni mng sng ng nha ni ming bt ng thp ng thp khng r ng nha gn xon ng gang 2,02,00,54,00,25 0,5 1,56 1,92 1,56 1,92 1,56 1,56Chiu di ng m 5,0 6,0 7,0 8,00,4 1,25 0,32 0,88 1,23 1,23 1,25 1,25 0,88 0,88 1,08 0,88 0,81 0,,00,85 0,85 0,81 0,65 0,62 0,62 0,52,5Bng 6.

Bng h s tnh nhn cng v my thi cng cho chiu di on ng khc chiu di ng trong tp mc Loi ng 1,0ng b tng ng BT ly tm ng BT ly tm ni giong ng nha ni mng sng ng nha ni ming bt ng thp ng thp khng r ng nha gn xon ng gang 1,00,00,49 0,74 1,15 1,2 1,15 1,2 1,15 1,15Chiu di ng m 5,0 6,0 7,0 8,00,69 1,06 0,65 1,05 1,05 0,94 vinh 0,97 0,97 1,02 0,97 0, Trong mi cng tc dibh t i vi tng loi ng, thnh phn cng vic cho tng loi cng tc lp t ny bao gm ton b cc qui trnh thc hin t khu chun b vt liu, b tr lc lng nhn cng, my thi cng cho qu trnh thc hin t khu chun b n kt thc hon thnh khi lng cng tc lp t.

Ring i vi cng tc lp t ng thp v ng nha c qui nh tnh nh sau: Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh, lau chi ng, trn va xm mi ni, bo dng mi ni. Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, khot lng mo, o h xm, chn ct, ty ba via, lau chi ng, trn va xy gch mi ni, bo dng mi ni. Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, lau chi ng, trn va xm mi ni, bo dng mi ni. Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, lau chi ng, bi ddinh, lp giong, dinj ng.

Vn chuyn cng, tm an v vt liu trong phm vi 30m, o ly du, cn chnh theo yu cu k thut, h cng, lp chnh cng, gia cng lp dng vn khun, gia cng ct thp ti cc u ni, trn, b tng, tho d vn khun, y tm an, trt va xung quanh, hon thin. Vn chuyn cng, tm an v vt liu trong phm vi 30m, o ly du, cn chnh theo dc thit k, h cng, 17777 chnh cng, trn va xm ni cng, t tm an, trt va xung quanh hon thin. Vn chuyn ng n v tr lp 177, o ly du, lau chi, lp chnh ng, trn va xm mi ni, lp gi.

Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo, o h xm, chn ct, xung v dn ng, lau chi umc, lp v chnh ng, nhum dy ay, trn va xm mi ni, bo dng mi ni. Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo, o h xm, chn ct, xung v dn djnh, lau chi ng, lp giong kch ni ng.

Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o einh du, khot lng mo o h xm, chn ct, xung v dn ng, lau chi ng, lp chnh, lm v sinh u ng, ct giong, lp mt bch bt bu lng ni ng. Trng hp ng v cc ph tng ng nhp khu c km cc vt liu ph nhp ng b cho cng tc lp t ng nh giong cao su, m bi trn, cao su tm, bu lng Nu lp ng trong iu kin khng c cng khot lng mo o h xm, chn ct th hao ph nh mc nhn cng nhn vi mhc s 0,6.

  BE MAGNIFIED DON MOEN PDF

Vn chuyn ng n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, ct ng, chi r lau chi, lp chnh, hn, mi ng theo ng yu cu k thut, lp gi ng. Vn chuyn ng n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, ct ng, ty vt mp, lau chi ng, lp chnh ng, hn, mi ng theo ng yu cu k thut, lp gi ng. Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, ct ng, ty da, ren ng, lau chi, lp v chnh ng, ni ng, lp gi. Trng hp lp t ng ngoi nh khng phi lp gi ng th nh mc nhn cng nhn vi h s 0,8.

nh mc 1777 d ton phn lp t

Chun b bc d v vn chuyn vt liu trong phm vi 50m, a ng ln gin, k m, dn ng, o ly du, co r, lau chi ng, sn lt v bo n ng, hn ng, lao y ng, lp t hon chnh n v tnh: Chun b bc d v vn chuyn vt liu trong phm vi 50m, a ng ln gin, k m, dn ng, o ly du, co r, lau chi ng, sn lt, bc bo n ng 2 lp vi thu tinh, lp chnh, hn ng, lao y ng.

Vn chuyn ph tng n v tr lp t, chi ng v ph tng, ty ba via, lp chnh v xm mi ni. Vn chuyn cn diinh n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo o h xm, chn ct, lau chi, ty mp, sn, lp, chnh, hn mt bch bt bu lng.

Vn chuyn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, lau chi chi r, lp dinhh theo ng yu cu k thut, hn vi ng. Vn chuyn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, lau chi, lp chnh theo ng yu cu k thut, hn vi ng. Vn chuyn cn ct n v tr lp t trong xinh vi 30m, o ly du, lau chi, lp v chnh ng, lp gi. Chun b vn chuyn vt liu trong phm vi 50m, ca, ct ng, ty vt mp, da mp, lp chnh, hn vi ng. Hng cu ho v tr cu ho c tnh t khuu n ming ly nchttp: Vn chuyn vt liu, thit b n v tr lp t trong phm vi 30m, bo dng kim tra ng h, ren u ng, lp ng h theo ng yu cu k thut.

C mi tng c iu chnh h s bng 1,03 so vi nh mc nhn cng ca tng lin k.

C mi tng c iu chnh h s bng 1,05 so vi nh mc nhn cng ca tng lin k. Lp t cc ph kin cp thot nc trong tp nh mc ny c quy nh nh sau: Trong nh mc tnh cng tc th, hon chnh h thng. Vn chuyn chu ra, thuyn tm n v tr lp t, o ly mcu, lp chnh, xm mi ni, chn trt c nh. Trong cng tc lp t thuyn tm, cha k cng tc xy trt idnh tm. Vn chuyn chu x, chu tiu mc v tr lp t, umc ly du, lp chnh, xm mi ni, chn trt c nh.

Vn chuyn ph kin vi tm hng sen, vi ra n v tr lp t, o ly dknh, lp chnh, xm mi ni, chn trt c nh. Vn chuyn thng un nc nng n v dibh lp t, o ly du, lp chnh, xm mi ni, khoan bt vt c nh.

Vn chuyn vt liu 7177 v dihn lp t, lau chi, c chn trt, c nh hon chnh n v tnh: Vn chuyn vt liu n v tr lp t, o ly du, khoan bt vt, c nh, v sinh, hon chnh. Vn chuyn vt liu n v tr bo n trong phm vi 30m, o ly du, ct li thp, bc bo n ng theo yu cu k thut. Vn chuyn vt liu n v tr bo n trong phm vi 30m, o ly du, bc bo n ng theo yu cu k thut. Trng hp khoan qua mt trt mt tip xc gy trt lm lch hng khoan do hoc hang casterth b sung cc hao ph cho ph hp. Trng hp dng ng chng lm kt cu ging th p dng nh mc kt cu ging.

Hao ph nhn cng tnh ni suy theo mc tng hoc gim ca my nn kh. Khi thi cng ni khng c in li th khng tnh chi ph in trong gi ca my ca cc loi my s dng in v tnh b sung my pht in cho ph hp vi yu cu k thut. Cng tc lm ng, mt bng phc v thi cng c tnh ring. Quy cch ng theo quy nh ca thit k. Phn cp t, trong nh mc c p dng thng nht cho cng tc khoan ging bng my khoan p cp v my khoan xoay.

Cc loi ct khng thuc cp I v III. Ct kh, ct chy. Cao lanh nguyn sinh.

Ct kt cha st. Cui si nh khng ln tng. Qung st nu r t ong. Cui kt ca cc trm tch c xi mng. Cc loi mc ma b phong ho: Cui kt ca cc trm tch trn xi mng silic. Cc macma ht th: