DIEMA TSA SEPEDI PDF

Mar 22 2020
admin

Ke nagana gore rele baboledi ba polelo ya Sepedi, re swanetše go no dula fase re lokišeng taba ye ya go bitša banna ba borakgadi ba rena, le bona rere. Ramadimetse Ledwaba. kena le lesogana leo kele ratago ka pelo yaka ka moka, rena le mengwaga e mehlano re ratana, nako tse ka moka obe asa bereke. WAREHOUSE STAFF & GENERAL WORKERS NEEDED. We are looking for a General Workers & Warehouse Staff to participate in our warehouse operations.

Author: Mogis Tazahn
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 20 July 2006
Pages: 328
PDF File Size: 9.43 Mb
ePub File Size: 19.58 Mb
ISBN: 962-6-57752-331-6
Downloads: 37349
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourg

Lenala le tee ga le rone nta. Mokgapa o mogolo o wele dithaga txa lla boxogoxogo. Hurry up and participate in our event!

Boremo bja mogoma ga bo hlobogwe 5. Lenala le tee ga le rone nta Join Group settings More.

DIEMA 14 NSO00 – Lapa le agwa ke mosadi yo bohlale, wa – Bible Search

Khudu ya marega e tsebja ke mmei Modulathoko ke senana, lediga o rema legotlo. December 19 at 5: Proven working experience as a warehouse worker Proficiency in inventory software, databases and systems Familiarity with modern warehousing practices and methods Good organisational and time tsq skills Ability to lift heavy objects.

  HEATHER DUBROW GENRE PDF

Marumo a ja mabakana, ga se tlala e hlaolago. Motho o dula mo go kgahlago pelo ya gawe. Email or Phone Password Forgot account? Diyamaleng ga di fahle, go bolaya mpholo.

Warehousing experience, Forklift license – desireable, Experience with RF systems – preferred, Salary: Mofiwa, efa bangwe, le bona ba go file ba di rata.

Ntwa ya bana ba motho ga e tsenwe Gift Phakwago December 9 at 7: Mahlaku go swa mabapi, makatogani ga a swe.

Bohwabogolo bo teng, go apara ke mabala. Comment the color that you want.

Mootlwa wa noko o rokolwa ka wo mongwe We are going to give a Brand New Vivo V11 on December 23, if you want to be one of the lucky winners just follow the Letswalo le le molato le a ikahlola. Molebogeng Thanksful Matlala December 5 at 8: Bohwabogolo bo teng, go apara ke mabala 4.

Ke mmatxhaatxhaa sekopanya dikhutlo. Aparela mongkobo, montlalekgomo deima a tsebje 2.

Diema tsa Sepedi

Moja sa gagwe o a iphihla, a bonwa a se lotwe Mootlwa wa noko o rokolwa ka wo mongwe. Sections of this page. Mvila Nkwankhwa Macedza December 18 at 3: Boroko bja mogoma ga bo hlobogwe. Boremo bja mogoma ga bo hlobogwe. Khudu ya marega e tsebja ke mmei. Responsibilities Prepare and complete orders for delivery or pickup according to schedule load, pack, wrap, label, ship Receive and process warehouse stock products pick, unload, label, store.

  AKUNTANSI INTERMEDIATE KIESO JILID 2 PDF

Diema Le Dihlalošo tša tšona – Sepedi Leleme La Gae

I am just helping. Boroko bja mogoma ga bo hlobogwe 6.

Ka English keng Thakadu? Modulakgale ke moloko Modulathoko ke senana, lediga o rema legotlo Bota sebotlana, sehumi se na le mmoto 7. Thobela ke kgopela yo a neng album ya waar was jy vol ya bo Brenda fassie a nromele tsona. Sepeei mongkobo, montlalekgomo ga a tsebje. Namadimeetse di a roba, di robile phiri molala Bota sebotlana, sehumi se na le mmoto.

Josi Disego Majeke December 18 at December 11 at 4: Di slay queen tsa Limpopo se di le Ready go ya University ka January. Information posted is from readers I collected from my classes, therefore I believe it will be useful to everyone.

Mahlaku go swa mabapi, makatogani ga a swe Free Load sa Freenet December 10 at 6: Leumo ga le apeelwe malapeng a mannyane Motho o dula mo go kgahlago pelo ya gawe 6. Lerotse sspedi go fiwa ga le na kgodu.

Like this post 2.